Wsparcie softwarowe

ENTERPRISE EXECUTION SYSTEM

Nasza wizja

  • WSZYSTKIE INFORMACJE W JEDNYM SYSTEMIE

  • OBNIŻENIE TWOICH KOSZTÓW

  • UPROSZCZENIE ADMINISTRACJI

  • NIEKOŃCZĄCE SIĘ MOŻLIWOŚCI DOPASOWANIA DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB

CASAT – NARZĘDZIA PRODUKCYJNE

Całkowita kontrola dzięki monitorowaniu i wykonywaniu wszystkich działań z zakresu produkcji.

Oprogramowanie Casat jest od roku 1990 opracowywane przez firmę MVV Information Technology w ścisłej współpracy z naszymi klientami. 

Wykorzystaliśmy nasze bogate doświadczenie z zakresu technologii produkcji, aby stworzyć najbardziej kompletny system produkcyjny na rynku.

Oprogramowanie Casat zapewnia pełną kontrolę nad produkcją od fazy projektowania do produktu końcowego.

NORMOWANIE PRACY

Normujemy czas pracy dla Twojej firmy w jeden dzień. W ciągu jednego dnia przedstawiamy Ci raport, w którym ocenia się czas poświęcony na działania tworzące wartość, oraz wskazuje, które działania nietworzące wartości są najbardziej szkodliwe dla firmy. 

Normowanie pracy jest użytecznym narzędziem do szybkiego zdiagnozowania wszystkich rodzajów procesów.

  • Udoskonaliliśmy tę skuteczną metodę.
  • Uprościliśmy ją i gwarantujemy jej jakość.
  • Po jednym dniu szkolenia poznasz metodykę, znaczenie statystyk i samą aplikację, aby móc samodzielnie normować pracę swojej firmy.
  • Możemy także przeprowadzić kursy szkoleniowe lub zapewnić konsultacje w zakresie wdrażania udoskonaleń po zakończeniu badań.
  •